Corsi di make up per principianti

1st Year Professional Makeup

Corso makeup annuale 

Essential 1 blended Learning

Fashion & photo makeup

Essential 1

Beauty, fitting e bridal makeup

Special Hair Basic

Basic & Bridal

Professional 1

Face & Artistic makeup

L’Inglese tecnico dei backstage internazionali

XXXXXXXX

Promuoversi con i social ​

XXXXXXXX

Fotografia ed Editing

XXXXXXXX

La comunicazione persuasiva

XXXXXXXX

Comunicare e vendere il make up

XXXXXXXX

Humor e la comunicazione umoristica efficace

XXXXXXXX

Disegno per make up

XXXXXXXX

Skin care routine

XXXXXXXX

Cosmetologia

XXXXXXXX